HAISON SBR. CO. LTD - Công nghiệp đóng tàu đang ở đâu?

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn