HAISON SBR. CO. LTD - Ngành đóng tàu VN hấp dẫn doanh nghiệp Đan Mạch

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn