HAISON SBR. CO. LTD - Ngành đóng tàu Việt Nam đang vươn ra biển lớn

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn