HAISON SBR. CO. LTD - Lễ ra mắt tổng công ty Sông Thu

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn