HAISON SBR. CO. LTD - Triển khai đóng mới tàu đổ bộ, tàu tuần tiễu

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn