HAISON SBR. CO. LTD - Đà Nẵng: Nhiều tỉ đồng đóng mới tàu cá công suất lớn

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn