HAISON SBR. CO. LTD - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Tổng công ty Sông Thu

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn