HAISON SBR. CO. LTD - Đua lập nhà máy đóng tàu cỡ nhỏ

Giới Thiệu

Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn