HAISON SBR. CO. LTD - Nguyễn Thanh Tuấn

Liên Hệ

Chủ Tịch
Địa chỉ:
96 Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
0236.3921.587
Fax:
0236.3831.520
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.