HAISON SBR. CO. LTD - Lê Văn Khoa

Phó Giám Đốc
Địa chỉ:
96 Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
0236.3923.934
Mobile:
0982.310.015
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.