HAISON SBR. CO. LTD - Lê Văn Sỹ

Chủ Tịch
Địa chỉ:
96 Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3924.222
Fax:
0236.3831.520
Mobile:
0988.797.729