HAISON SBR. CO. LTD - Lê Quang Minh

Liên Hệ

Trưởng Phòng
Địa chỉ:
96 Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3920.314
Fax:
0236.3920.314
Mobile:
0905.267.970