HAISON SBR. CO. LTD - Dịch vụ cảng

Dịch vụ cảng

1. Tên & địa chỉ liên hệ:

Tên cảng: CẢNG HẢI SƠN

Trực thuộc: Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

Vị trí cảng: 16o06’04”N - 108o14’03”E

Điểm đón trả hoa tiêu: 16o10’N - 108o11’E

Địa chỉ: 96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Viêt Nam

Điện thoại: (84.511) 3831100 - 3920196           

Fax: (84.511) 3831520 - 3920196

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Luồng vào cảng: dài 1.85 km. Độ sâu: -6.0 m. Chế độ thủy triều: bán nhật triều. Chênh lệch bình quân: 1.0 m. Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào: 6.5 m.

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 5,000 DWT.

3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị:

Cầu bến:

Tên/Số hiệu

Dài

Sâu

Loại tàu/Hàng

- Bến liền bờ

- Cầu bê tông cốt thép - Hai phía

375 m

140 m

-6.0 m

-6.0 m

Bách hóa / Container / Hàng siêu trường, siêu trọng

Kho bãi:

Tổng diện tích: 42,000 m2, trong đó:

Kho: 3,000 m2. Bãi: 39,000 m2, gồm cả bãi chứa container 20,000 m2. Bồn: 200 m3.

Thiết bị chính:

   Loại/Kiểu                                    Số lượng                          Sức nâng/Tải/Công suất

- Cẩu nổi                                             1                                  90 MT

- Cẩu bánh lốp                                     4                                  5/15/25/50 MT

- Xe nâng                                            3                                  1.5/2/12 MT

- Tàu lai                                               2                                  225 HP & 1200 HP

- Đốc nổi                                             1                                  4,500 MT displacement

- Sàn nâng tàu                                     1                                  350 MT displacement

4. Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2013: 200,000 MT.

Nhập: 200 MT. Xuất: 0. Nội địa: 199,800 MT

- Hàng nhập khẩu gồm: dầu FO, DO, nhựa đường.

- Hàng nội địa gồm: sắt thép xây dựng, gỗ cây, xi-măng.

- Số tàu vào cảng trong năm: 240. Tỉ lệ chiếm dụng cầu bến: 80%.

5.  Các dịch vụ chính:

Bốc xếp hàng hóa. Thực hiện cẩu các mã hàng siêu trường, siêu trọng đến 90T. Cung cấp các dịch vụ kho bãi, điện, nước; dịch vụ dầu khí. Lai dắt tàu biển.