HAISON SBR. CO. LTD - Đại tu các máy tàu thủy

Lĩnh Vực

Sở hữu Dây chuyền công nghệ động cơ cao tốc hình sao gồm nhiều loại thiết bị công nghệ lớn, trạm thử công suất, nhà phụ trợ, trạm bơm nước biển, trạm khí nén, ….
Công ty có khả năng sửa chữa, đại tu tất cả các dạng máy tàu thủy hiện đại.