HAISON SBR. CO. LTD - Cẩu các mã hàng siêu trọng, siêu trường

Dịch Vụ Cảng

Công ty chú trọng trang bị các thiết bị có năng suất lớn phục vụ cho công tác cẩu các mã hàng siêu trường, siêu trọng đến 90 tấn như:

- Cần cẩu nổi (USA): sức nâng 90 tấn (hiện là một trong những phương tiện khá lớn trong khu vực các cảng miền Trung). - 02 chiếc cần cẩu bánh lốp: 50 tấn, 25 tấn. - 02 xe đẩy tàu và nâng hàng (USA): 10 tấn và 5 tấn.