HAISON SBR. CO. LTD - Khai thác kho bãi

Dịch Vụ Cảng

Với tổng diện tích mặt bằng là 22 hecta, trong đó diện tích mặt bằng bến bãi là 42.000m2, bao gồm 3.000 m2 kho và 39.000 m2 bãi (20.000 m2 bãi chứa container, 200m3 bồn), hệ thống giao thông nội bộ đang được phát huy hiệu quả, cộng thêm địa điểm của công ty nằm trên tuyến đường trọng điểm của Miền Trung, cách Cảng nước sâu Tiên Sa, cảng lớn nhất miền Trung 4km về phía Bắc và ở ngay cửa biển sông Hàn nên Công ty là nơi lý tưởng thu hút các doanh nghiệp đến thuê mặt bằng kinh doanh.